FAQ

Bepaalde officiële documenten dienen beëdigd te worden om ze voldoende rechtskracht te geven in een andere taal.
Dit wordt gedaan door een beëdigde vertaler, dit is een vertaler die een eed heeft afgelegd voor een Rechtbank van Eerste Aanleg.
Een beëdigde vertaling wordt voorzien van een beëdigingsverklaring, stempel en handtekening van de beëdigde vertaler.

Een beëdiging alleen is vaak niet voldoende. De beëdigde vertaling dient dan ook gelegaliseerd te worden.
Dat houdt in dat de Rechtbank van Eerste Aanleg de handtekening van de beëdigde vertaler legaliseert. Hiermee wordt de identiteit en de bevoegdheid van de beëdigde vertaler bevestigd.

Ja. Laat het mij weten indien u ook een legalisatie nodig heeft.
Ik verstuur de beëdigde vertaling dan naar de Rechtbank van Eerste Aanleg, waar de vertaling wordt gelegaliseerd.

Of u een beëdigde of een gelegaliseerde vertaling nodig heeft, vraagt u het best aan de instantie waarvoor de vertaling is bestemd.

Na de vertaling van uw document(en), wordt/worden deze meteen per e-mail  of per post naar u verstuurd.
Houd in het laatste geval rekening met een 2 à 3 werkdagen verzendtijd.

Na de vertaling en beëdiging van uw document(en), wordt/worden deze meteen per post naar u verstuurd.
Houd dus rekening met een 2 à 3 werkdagen verzendtijd.

Na de vertaling en beëdiging van uw document(en), wordt/worden deze meteen per post naar de Rechtbank van Eerste Aanleg verstuurd. Daar wordt de beëdigde vertaling gelegaliseerd, waarna het dan rechtstreeks naar u wordt verstuurd.
Houd rekening met een 4 à 5 werkdagen verzendtijd (verzending naar de Rechtbank en verzending naar u).

Na het proofreaden van uw document(en), wordt/worden deze meteen per e-mail naar u verstuurd. 

Beëdigde vertalers zijn gebonden door het beroepsgeheim.
Dit impliceert de geheimhouding over uw identiteit, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf.